تیم ما

 

متین لطفی

مؤسس و مدیرعامل

 


 

سردار خالدی

پژوهشگر و ویراستار


 

سمیرا لطفی

پژوهشگر و ویراستار


 

بشرا لطفی

کارشناس تولید محتوا


 

ذکرا حسین‌زاده

کارشناس تولید محتوا


 

ناصح عزیزی

کارشناس شبکه‌های اجتماعی